Mnichov 

výstavba čerpací jímky, ČOV a jezírka pro třetí stupeň čištění odpadních vodu

Termín výstavby: 
červen - říjen 2020